early hour

Industry Night

Buổi tối dành riêng cho những ai làm việc trong nền công nghiệp ăn uống (quản lý, nhân viên, nhân viên pha chế, …)