Happy Hour Hàng Ngày

HAPPY HOUR HÀNG NGÀY TẠI EAST WEST từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 11h00 – 18h00.