Bai 24 craft bia 03

Bai 24 craft bia 03

Saigon Rosé thơm ngát mùi trái cây ngọt ngào cùng sắc hồng mộng mơ.

Saigon Rosé thơm ngát mùi trái cây ngọt ngào cùng sắc hồng mộng mơ.

No Comments

Post A Comment