bai-13-ly-chuyen-dung-05

bai-13-ly-chuyen-dung-05

Ngấn phình ra gần miệng chính là đặc điểm nhận dạng của ly Imperial Pint

Ngấn phình ra gần miệng chính là đặc điểm nhận dạng của ly Imperial Pint

No Comments

Post A Comment