Các loại bia

 • event-image
  East West Pale Ale

  Available now


 • event-image
  Far East Ipa

  Available now


 • event-image
  Pacific Pilsner

  Available now


 • event-image
  Summer Hefeweizen

  Available now


 • event-image
  Saigon rosé

  Available now


 • event-image
  Modern Belgian Blonde

  Available now


 • event-image
  Modern Belgian Dark

  Available now


 • event-image
  Coffee Vanilla Porter

  Available now


 • event-image
  Independence Stout

  Available now


Thời gian phát hành ấn bản đặc biệt

2019 EWB Những Mùa Đặc Biệt Phát Hành
Citra Wheat Ale Tháng Một
Fruited Soured Ale Tháng Hai
Irish Red Ale (St. Patrick’s Day) Tháng Ba
Brut IPA Tháng Tư
Oatmeal Cream Ale Tháng Năm
Mosaic Ale
Tháng Sáu
Baltic Porter

D1 Golden Ale

Peach Rosé

Tháng Bảy
Shamrock Stout

Irish Red Ale

American Blonde Ale

Triple IPA

Oak Aged Dark

 Tháng Tám
Oktoberfest Lager

Imperial RyePA

Tháng Mười

Thực đơn Bia Thủ Công và Đồ Uống