Cộng Đồng

Cộng Đồng

Sự chăm sóc của EWB là điểm chính trong sứ mệnh phải hướng tới cũng như hỗ trợ các thành viên trong nhóm trong lúc giúp đỡ cộng động cũng như góp phần giúp thế giới tốt đẹp hơn. East West Brewing Co. không chỉ là nơi để mọi người tới thưởng thức bia và món ăn; tại đây bạn có thể chủ động đóng góp cho cộng đồng, và chúng tôi sẽ cố hết sức để mang đến những đóng góp tích cực nhất có thể.

Chúng tôi tin rằng, thông qua công việc sẽ mang đến một sự khác biệt trên toàn thế giới – một ly bia và một trải nghiệm trong cùng một thời điểm.