THƯỞNG THỨC & THAM QUAN Nhà Máy Bia Thủ Công Địa Phương Tại Sài Gòn! Hãy tham gia cùng chúng tôi để có TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ TẠI EAST WEST BREWERY. Tại đây sẽ có cơ hội gặp gỡ thợ nấu bia, tham quan nhà máy...