Bữa Tối Đặc Biệt Mới

Thực đơn bữa tối hoàn toàn mới của chúng tôi, bao gồm các món nhậu Việt Nam kết hợp cùng bia thủ công, được phục vụ hàng ngày từ 17H - 0H!

hotline: 0913 06 07 28

email: booking@eastwestbrewing.vn