Happy Hour Hàng Ngày

HAPPY HOUR HÀNG NGÀY TẠI EAST WEST từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 15h00 – 19h00.