Happy Hour

Happy Hour

Combo 3 ly bia thủ công 330ml với giá 190k (Chỉ áp dụng cho các dòng bia chủ lực, bia cao cấp và bia theo mùa sử dụng tại Nhà Hàng) từ 3PM-6PM, thứ Hai – thứ Sáu.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.