Kegs N’ Eggs Sunday Brunch

Kegs N’ Eggs Sunday Brunch

Khởi đầu ngày Chủ Nhật cùng gói bia không giới hạn kèm với những món brunch đặc sắc tại East West Brewery.

Mỗi cuối tuần từ 11H - 15H!
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.